• Datum: jul 2019

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op deze website die u een zo goed mogelijk inzicht tracht bij te brengen in wie we zijn en waar we voor staan.

Fifty-One International is een serviceorganisatie die ongeveer een halve eeuw geleden in België opgericht werd. 

Fifty-One Club Gent is een van de talrijke lokale serviceclubs die binnen de overkoepelende beweging aktief zijn. De ongeveer vijfendertig leden zetten zich enthousiast in voor mensen die het leven in onze maatschappij geenszins als ‘een wandeling in het park’ ervaren, maar integendeel gehinderd worden door bijvoorbeeld mentale en/of fysieke beperkingen en/of socio-economische omstandigheden en zelfs bedreigingen.

Sinds jaar en dag gaat onze aandacht hoofdzakelijk uit naar de meest onschuldigen en kwetsbaren onder ons, de kinderen en de jongeren. Als Gentse serviceclub focussen we ons vooral op de Gentse regio. Niettemin zijn we niet blind voor de noden van andere bevolkingsgroepen en geografische gebieden, ook in het buitenland.

Waar mogelijk zetten onze leden zich ‘hands on’ direct in voor de medemens. Anderzijds wordt getracht zo veel mogelijk fondsen te verwerven voor de financiële ondersteuning van nuttige projecten en initiatieven. Deze gelden komen hen integraal ten goede.

We hebben het geluk hiervoor onder andere beroep te kunnen doen op sociaal geëngageerde sponsors, waarvoor veel dank. 

Uiteraard steken we ook zelf de handen uit de mouwen om euro’s te verzamelen. Een verhoudingsgewijs  belangrijke activiteit is de jaarlijkse organisatie van een hoogstaand klassiek benefietconcert, verzorgd door gerenommeerde musici.

Bestaat het lidmaatschap van Fifty-One Club Gent alleen uit zakelijke fondsenwerving? Uiteraard niet!

Op de tweede en vierde dinsdag van de maand komt na een maaltijd meestal ook een spreker aan het woord die waardevolle inzichten bijbrengt in een relevant maatschappelijk onderwerp, dit in de ongedwongen vriendschappelijke sfeer die onze club eigen is. Ook een bedrijfsbezoek behoort af en toe tot de mogelijkheden.

Voelt u zich aangesproken door ons engagement en wil u samen met ons één, en zo mogelijk 2 stenen verleggen in de maatschappelijke rivier, neem dan zeker contact op met ons via deze website of een van onze leden.  

Wil u vrijblijvend een vergadering bijwonen, geen probleem. Wil u ons sponsoren? Zeer goed!

Wees welkom, want wat we samen doen, doen we beter.

 

Alex Van Zeveren

 

Voorzitter Fifty-One Club Gent 2019-2020

 

 

 

 

Over Fifty-One Gent

Sociale werken