Twee keer per maand komen we samen, om onze acties voor te bereiden, te tafelen, en iets op te steken over een interessant onderwerp. We doen dit zonder confessionele, politieke of commerciële agenda's. We zijn geen elitaire groep en heten iedereen welkom die bereid is mee te werken aan onze activiteiten. 

Hoe wordt u lid?

Net zoals het gebruikelijk is bij alle serviceclubs, kan men zichzelf niet rechtstreeks kandidaat stellen bij een Fifty-One Club. Spreekt ons engagement u aan? Neem contact via het contactformulier. Eén van onze leden zal u contacteren en desgewenst uitnodigen op een volgende vergadering voor een verkennend bezoek. 

Elk kandidaat-lid krijgt een bestaand lid als "peter" aangesteld. Dit bevordert de integratie en breekt het ijs voor het nieuwe lid.

Vanzelfsprekend bent u bereid om zich actief in te zetten.