• Datum: sep 2013

 

                                                                                                                                                                                                                             

Onze sociale werken

Fifty-One Club Gent heeft ervoor gekozen om zijn dienst aan de gemeenschap (DAG), dat is het ter beschikking stellen van fondsen aan minderbedeelden, te focussen op drie pijlers: de Gentse regio, kinderen en het bieden van aanvullende kansen. Een interne commissie beoordeelt jaarlijks alle aangebrachte projecten en legt de algemene vergadering van de club een voorstel tot verdeling van het budget voor. Na een uitgebreide bespreking wordt een beslissing genomen en worden de gelden verdeeld en doorgestort aan de uitgekozen organisaties.

Als serviceclub heeft Fifty-One Club Gent de plicht om minderbegoeden in de maatschappij te helpen. Dat heet intern ‘Dienst aan de Gemeenschap’ ofte DAG. De fondsen die in de loop van het jaar worden verzameld, worden via een beoordelingsprocedure ter beschikking gesteld van die projecten die door de commissie DAG worden weerhouden.

Fondsen
Sinds nu bijna 20 jaar organiseert FOClub Gent een aperitiefconcert, eerst in de aula van de U Gent, nu al vele jaren in de Vlaamse Opera. Met de hulp van vele sponsors en een grote kaartenverkoop wordt een mooi bedrag overgehouden dat in de DAG pot gestort wordt. Mogelijks kunnen andere initiatieven in de loop van het werkjaar die pot verder aanvullen.

Projecten
In de loop van datzelfde jaar brengen leden interessante projecten aan die meehelpen om de noden van minderbedeelden in de maatschappij te leningen. Maar veelal nemen organisaties zelf ook contact op met de club om hun initiatief voor te stellen. Het geheel wordt verzameld door de commissie DAG.

Deze commissie buigt zich over de ingediende projecten om ze te beoordelen. Daarbij worden sinds enige tijd een aantal criteria naar voren geschoven. Het gaat bij voorkeur – maar niet exclusief – om

  • Kinderen
  • Uit de Gentse regio
  • Waardoor aanvullende kansen geboden worden

Elk project wordt op zijn verdiensten beoordeeld en de commissie legt aan de algemene vergadering een voorstel voor waarbij projecten en bedragen aan elkaar gekoppeld worden. De algemene vergadering van oktober/november neemt daarop een beslissing.

In 2014 gaf de commissie DAG aan dat zij bij de beoordeling van de projecten naast de drie basisprincipes ook lette op: de concreetheid, de structurele aanpak, de investering in opleiding, de creatie van meerwaarde, een degelijke verhouding input-return, de persoonlijke betrokkenheid van leden en de mogelijkheid van FO om zich te profileren.

Zo werden in de loop van de clubgeschiedenis tal van initiatieven gesteund en werd een smak geld voor deze projecten vrijgemaakt. Een greep uit weerhouden initiatieven levert het lijstje hieronder op. Alleen... volledig is het niet.

(in alfabetische volgorde)

 

Ken jij een goed initiatief dat we kunnen steunen? Laat het ons weten!

Wil je meehelpen om deze en andere projecten te steunen? Word lid van Fifty One Gent. Contacteer ons!

 

Over Fifty-One Gent